nuuseum

Missie

Nuuseum is geskep om ’n opvoedkundige hulpbron en ’n interaktiewe museumplatform daar te stel vir die behoud van ’n inklusiewe Afrikaanse kultuurerfenis. Ons missie is om te verseker dat alles wat in Afrikaans geskep is en geskep word, digitaal bewaar word en ook om hierdie erfenis toeganklik te maak vir almal.


Visie

Nuuseum wil die grootste digitale argie van Afrikaanse materiaal skep, vir die toekoms bewaar en dit beskikbaar stel vir navorsing, kreatiewe projekte en nuuskieriges.

Nuuseum wil ’n ambisieuse rol vervul as die bewaarder van materiaal van geskiedkundige, wetenskaplike, maatskaplike, geestelike, taalkundige en tegnologiese waarde, soos dit voorkom in onder meer die nuusmedia, uitvoerende kunste, beeldende kunste, televisie en filmmateriaal, familiestambome, kerkgeskiedenis en landbou. Voorheen afgeskeepte en ongedokumenteerde geskiedenis sal ook ingesamel en bewaar word.


Ons storie

Nuuseum is in 2017 as ’n maatskappy sonder winsoogmerk gestig deur Karen Meiring, Herman Binge, Albert Geldenhuys en Christoff Pauw, wat ook gedien het as die eerste lede op die direksie. Die direksie is verder uitgebrei met die aanstelling van Japie Gouws, Michael Jonas, Ilse Assmann, Leslie van Rooi, en Tim du Plessis. Lizabé Lambrechts is in 2022 aangestel as die uitvoerende hoof.

Argiewe is nie staties nie en versamelings is nooit afgehandel nie, maar altyd oop vir groei en nuwe interpretasies. As sulks kan argiewe ’n toonaangewende rol speel in prosesse van verandering. Hierdie beweging en aktualiteit van argiefmateriaal is vir ons belangrik en sal aktief ondersteun word deur skeppende projekte en werkwinkels aan te bied.

Nuuseum is ’n belegging in die toekoms van Afrikaans deur sy diverse geskiedenis te bewaar en beskikbaar te maak vir navorsing, herinterpretasie, kreatiewe projekte en innovasie.


Wat doen ons?

Ons fokus op digitale argivering en die ontwerp en bou van ’n omvattende databasis om die toeganklikheid van inligting te optimaliseer.

Ons werk nou saam met instansies, erfeniskundiges en individue om hierdie werk moontlik te maak. Weens ons land se geskiedenis sluit die meeste materiaal wat in argiewe bewaar word, die grootste deel van ons land se bevolking uit. Soos hierbo genoem, wil Nuuseum sulke voorheen ongedokumenteerde Afrikaanse geskiedenis soek en digitaal bewaar. Versamelings sluit ook baie populêre materiaal uit wat nie belangrik genoeg geag is om te bewaar nie. Baie van hierdie materiaal is in privaat besit en is blootgestel aan risikofaktore. Die uitreik na individue en die versamel van materiaal wat in privaat besit is, is ’n belangrike en noodsaaklike deel van ons werk.  

Ons verskaf dienste aan argiewe, museums en biblioteke waar ’n tekort aan hulpbronne die toeganklikheid en bewaring van materiaal bemoeilik. Dit sluit in die opstel van inventarisse, digitalisasie van materiaal, digitale bewaring en die skep van platforms om die materiaal beskikbaar te maak.